Włodzimierz Michalak - blog

Felietony

Odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne

Kiedy Władysła Gomułka chciał realizować inny model socjalizmu niż sowiecki, oskarżono go o odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne i uwięziono. Poszło o rolnictwo i mały zapał do tworzenia spółdzielni produkcyjnych, poszło o Kościół katolicki i próby znalezienia jakiegoś kompromisu, poszło o rozwój przemysłu ciężkiego... Gomułka nie był dość radykalny. Nie, nie czarujmy się, to nie był zwolennik prywatnej właśności czy religii chrześcijańskiej. Nie, to był gość, który uznał, że model sowiecki nie ma "na danym etapie" szans na realizację. Ani teraz, ani w bliższej przyszłości. Tego stalinowcom było za wiele. Poskarżyli się do Stalina i Gomułkę na jakiś czas "z przestrzeni publicznej" usunięto. Miał szczęście, że nie na zawsze.

Kaczyński ostatnio został też porównany do Gomułki.

Oskarżany jest o konserwatyzm i nacjonalizm. Partia PiS określania jest mianem prawicowej.

Czyli Kaczyński oskarżany jest od odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne? Ależ nie!!! Przecież w ten sposób oskarżyciele okazaliby się stalinowcami!!!